Học viện truyền thông Chiết Giang
 • Oct 18,2022
 • 183 Lượt xem

Communication University of Zhejiang - CUZ - 浙江传媒学院 Địa chỉ: 998 Xueyuan...

Đại học Trung y dược Chiết Giang
 • Oct 18,2022
 • 142 Lượt xem

Zhejiang Chinese Medical University - ZJNU - 浙江中医药大学Địa chỉ: 548 Binwen Rd,...

Học viện ngoại ngữ Chiết Giang
 • Oct 18,2022
 • 178 Lượt xem

Zhejiang International Studies University - ZISU - 浙江外国语学院Địa chỉ: 2 Xiyuan...

Đại học Y Ôn Châu
 • Oct 18,2022
 • 108 Lượt xem

Wenzhou Medical University - WMU - 温州医科大学 Địa chỉ: School of International...

Đại học Công nghệ Ninh Ba
 • Oct 18,2022
 • 149 Lượt xem

Ningbo University of Technology - NBUT - 宁波工程学院 Địa chỉ: No.201, Fenghua...

Đại học Công thương Chiết Giang
 • Oct 18,2022
 • 139 Lượt xem

Zhejiang Gongshang University - ZISU - 浙江工商大学  Địa chỉ: 18 Xuezheng St,...

Đại học Khoa học Công nghệ Chiết Giang
 • Oct 18,2022
 • 143 Lượt xem

Zhejiang Sci-Tech University - ZSTU - 浙江理工大学 Địa chỉ: 928 Second Avenue,...

Đại học Nông Lâm Chiết Giang
 • Oct 18,2022
 • 144 Lượt xem

Zhejiang Agriculture and Forestry University - ZAFU - 浙江农林大学 Địa chỉ: No....

Đại học Chiết Giang
 • Oct 18,2022
 • 163 Lượt xem

Zhejiang University - ZJU - 浙江大学 Địa chỉ: 866 Yuhangtang Rd, Xihu, Hangzhou,...

Đại học Y Ôn Châu
 • Oct 18,2022
 • 145 Lượt xem

Đại học Y Ôn ChâuWenzhou Medical University - WMU温州医科大学Địa...

Đại học Sư phạm Chiết Giang
 • Oct 18,2022
 • 167 Lượt xem

Đại học Sư phạm Chiết Giang Zhejiang Normal University -...

Hãy liên hệ với chúng tôi
Du học Hán Ngữ Thành Công

Gọi Ngay
 • shape
 • shape
 • shape
 • shape