Đại học Bách khoa Thiên Tân
 • Oct 18,2022
 • 158 Lượt xem

Tiangong University - TGU - 天津工业大学 Địa chỉ: 399 Binshui W Rd, Xiqing...

Đại học Công nghệ Thiên Tân
 • Oct 18,2022
 • 169 Lượt xem

Tianjin University of Technology - TUT - 天津理工大学  Địa chỉ: No. 391 Bin...

Đại học Y Thiên Tân
 • Oct 18,2022
 • 178 Lượt xem

Tianjin Medical University - TMU - 天津医科大学 Địa chỉ: No22.Qixiangtai Rd.,...

Đại học Ngoại Ngữ Thiên Tân
 • Oct 18,2022
 • 216 Lượt xem

Tianjin Foreign Studies University - TFSU - 天津外国语大学 Địa chỉ: 117 Machang...

Đại học Sư phạm Thiên Tân
 • Oct 18,2022
 • 188 Lượt xem

Tianjin Normal University - TNU - 天津师范大学 Địa chỉ: 393 Binshui W Rd, Xiqing...

Đại học Thiên Tân
 • Oct 18,2022
 • 149 Lượt xem

Tianjin University - TJU - 天津大学 Địa chỉ: 92 Weijin Road, Nankai District,...

Đại học Nam Khai
 • Oct 18,2022
 • 147 Lượt xem

Nankai University - NKU - 南开大学 Địa chỉ: 94 Weijin Road, Nankai District,...

Hãy liên hệ với chúng tôi
Du học Hán Ngữ Thành Công

Gọi Ngay
 • shape
 • shape
 • shape
 • shape