Học viện công nghệ Bắc Kinh
 • Oct 19,2022
 • 181 Lượt xem

Beijing Institute of Technology - BIT - 北京理工大学 Địa chỉ: 5 South...

Viện hàn lâm khoa học Trung Quốc
 • Oct 19,2022
 • 334 Lượt xem

University of Chinese Academy of Sciences - UCAS - 中国科学院大学 Địa...

Đại học Bắc Kinh
 • Oct 19,2022
 • 188 Lượt xem

Peking University - PKU - 北京大學Địa chỉ: 5 Yiheyuan Rd, Haidian District,...

Đại học Truyền thông Trung Quốc
 • Oct 18,2022
 • 187 Lượt xem

Communication University of China - 中国传媒大学 Địa chỉ: 1 Dingfuzhuang E St,...

Đại học Bưu điện Bắc Kinh
 • Oct 18,2022
 • 192 Lượt xem

Beijing University of Posts and Telecommunications - BUPT - 北京邮电大学 Địa...

Đại học ngoại ngữ Bắc Kinh Số 2
 • Oct 18,2022
 • 164 Lượt xem

Beijing International Studies University - BISU - 北京第二外国语学院 Địa...

Học viện hý kịch trung ương Trung Quốc
 • Oct 18,2022
 • 153 Lượt xem

The Central Academy of Drama - Zhong Xi - 中央戏剧学院 Địa chỉ: 39 Dongmianhua...

Học Viện Nghề Kỹ Thuật Điện Tử Bắc Kinh
 • Oct 18,2022
 • 152 Lượt xem

Học Viện Nghề Kỹ Thuật Điện Tử Bắc KinhBeijing Polytechnic -...

Đại học Thể thao Bắc Kinh
 • Oct 18,2022
 • 149 Lượt xem

Beijing Sport University - BSU - 北京体育大学 Địa chỉ: 48 Xinxi Rd, Haidian...

Đại học Kinh tế Thương mại Đối ngoại
 • Oct 18,2022
 • 150 Lượt xem

University of International Business and Economics - UIBE - 对外经济贸易大学 Địa...

Đại học Khoa học và Công nghệ Bắc Kinh
 • Oct 18,2022
 • 135 Lượt xem

University of Science and Technology Beijing - USTB - 北京科技大学操场 Địa...

Đại học lâm nghiệp Bắc Kinh
 • Oct 18,2022
 • 158 Lượt xem

Beijing Forestry University - BJFU - 北京林业大学 Địa chỉ: 35 Qinghua E Rd,...

Hãy liên hệ với chúng tôi
Du học Hán Ngữ Thành Công

Gọi Ngay
 • shape
 • shape
 • shape
 • shape