Đại học Giao thông Tây An
 • Oct 18,2022
 • 196 Lượt xem

Xi'an Jiaotong University - XJTU - 西安交通大学Địa chỉ: 28 Xianning W Rd, Jiaoda...

Đại học Ngoại ngữ Tây An
 • Oct 18,2022
 • 172 Lượt xem

Xi'an International Studies University - XISU - 西安外国语大学Địa chỉ: 437 South...

Đại học Sư phạm Thiểm Tây
 • Oct 18,2022
 • 169 Lượt xem

Đại học Sư phạm Thiểm Tây là trường trực thuộc Bộ Giáo dục, đề...

Đại học Trường An
 • Oct 18,2022
 • 153 Lượt xem

Chang'an University - CHD - 长安大学 Địa chỉ: Middle Section of Nan'er Huan Road,...

Hãy liên hệ với chúng tôi
Du học Hán Ngữ Thành Công

Gọi Ngay
 • shape
 • shape
 • shape
 • shape