Đại học Đông Hoa
 • Oct 19,2022
 • 196 Lượt xem

Donghua University - DHU - 东华大学 Địa chỉ: No.1882 Yan'an Xilu, Shanghai, China,...

Đại học Y khoa Thượng Hải
 • Oct 18,2022
 • 197 Lượt xem

Shanghai Medical College of Fudan University - 复旦大学上海医学院 Địa...

Học viện hý kịch Thượng Hải
 • Oct 18,2022
 • 171 Lượt xem

Shanghai Theatre Academy - 上海戏剧学院 Địa chỉ: 630 Huashan Rd, Jing'an...

Đại học Khoa học Chính trị và Luật Thượng Hải
 • Oct 18,2022
 • 157 Lượt xem

Shanghai University of Political Science and Law - 上海政法学院 Địa chỉ: 7989...

Đại học Ngoại ngữ Thượng Hải
 • Oct 18,2022
 • 161 Lượt xem

Shanghai International Studies University - SISU - 上海外国语大学  Địa chỉ: 1550...

Đại học Sư phạm Hoa Đông
 • Oct 18,2022
 • 174 Lượt xem

East China Normal University - ECNU - 华东师范大学  Địa chỉ: 3663 North...

Đại học Sư phạm Thượng Hải
 • Oct 18,2022
 • 174 Lượt xem

Shanghai Normal University - SHNU - 上海师范大学  Địa chỉ: 100 Haisi Rd,...

Đại học tài chính và Kinh tế Thượng Hải
 • Oct 18,2022
 • 170 Lượt xem

Shanghai University of Finance and Economics - SUFE - 上海财经大学  Địa...

Đại học Chính Pháp Hoa Đông
 • Oct 18,2022
 • 161 Lượt xem

East China University of Political Science and Law - ECUPL - 华东政法大学 Địa...

Học viện âm nhạc Thượng Hải
 • Oct 18,2022
 • 165 Lượt xem

Shanghai Conservatory of Music - SHCM - 上海音乐学院 Địa chỉ: 20 Fenyang Rd,...

Đại học Phục Đán
 • Oct 18,2022
 • 155 Lượt xem

Fudan University - FUDAN - 复旦大学 Địa chỉ: 220 Handan Rd, Wu Jiao Chang, Yangpu...

Đại học Đồng Tế
 • Oct 18,2022
 • 203 Lượt xem

Tongji University 同济大学 Địa chỉ: 1238 Gonghexin Rd, Zhongshan North Road, Zha...

Hãy liên hệ với chúng tôi
Du học Hán Ngữ Thành Công

Gọi Ngay
 • shape
 • shape
 • shape
 • shape